Nyhedsbrev
Servicemål

Køventetid

Den gennemsnitlige ventetid er på under 5 minutter alle dage, og 95 % af vores kunder skal ekspederes inden for 10 minutter, inden for almindelig åbningstid.

I vagtåbningstiden skal den gennemsnitlige ventetid være på under 10 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente i mere end 20 minutter.

 

Information og faglig rådgivning til kunder i skranken

80% af vores kunder som henter medicin til sig selv eller egne børn under 15, inviteres til dialog.

 

Information og faglig rådgivning til kunder der får dosisdispenseret medicin

60 % af  vores kunder inviteres til dialog.

Alle kunder der modtager dosisdispenseret medicin, modtager en kopi af doseringskort samt indlægssedler.

 

Information og faglig rådgivning til kunder der får bragt deres medicin ud eller bestiller online

Information gives via indlægssedler der medfølger medicinen.

Kunderne modtager information om substitution, hvis lægemidlet har et andet navn end det ordinerede i form af substitutionsetiketten, som udskrives og sættes på forsendelsesbilaget.

På forsendelsesbilaget opfordres kunderne til at kontakte apoteket, ved ønske om yderligere information.

I forbindelse med Apotekerforeningens faglige kampagner medsendes der skriftligt materiale, hvor det skønnes relevant.

 

Fejludleveringer

Der må højst være 2 fejl pr 10.000 ordinationer (0,02%), som vi er skyld i.

Ved dosisdispensering må der højst være 1 fejl pr. år.

 

Servicegrad

Den eksterne servicegrad er mindst 98 % for lægemidler

 

Indretning med mulighed for diskretion

På Holbæk Løve apoteket, har vi skranker der er bygget i moduler med 2 ekspeditionspladser per modul, hvor robotudtaget virker som en naturlig diskretion mellem de 2 kasser. Desuden har vi et samtalerum, der kan benyttes, hvis der kræves yderligere diskretion.

Ligeledes har vi på Slotscentrets apotek, 2 skranker med 2 ekspeditionspladser pr. modul.  her er der også taget højde for diskretion, med udstillingsmontre som sikrer afstand.

 

Telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Man har i løbet af dagen mulighed for at komme i telefonisk kontakt med apoteket. Kunder kan også sende os en mail.

 

Fysisk tilgængelighed og betjening af handicappede

På Holbæk Løve apotek, er der en opkørselsrampe ved den ene indgang og automatisk døråbning. Der er en rampe mellem de 2 niveauer, som apoteket er bygget i, så både kørestole og kunder med barnevogn og lign. kan færdes i butikslokalet.

Vi kan tilbyde forsendelse af medicin til områdets indbyggere mod et mindre gebyr.

På Slotcentrets apotek, er der god mulighed for at komme rundt med kørestol, barnevogn og lign. Her er der ingen niveau forskellen, og der er parkeringsplads lige ved apoteket.

Dine oplysninger